Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

WALNE ZGROMADZENIE IPHPW

Prezydium IPHPW zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby na 24 czerwca b.r. o godz. 17.00

czytaj więcej

SZYBKA ŚCIEŻKA 2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet w 2019 r. to 2,25 mld zł.

czytaj więcej

METAL EXPO EURASIA

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Wystawie METAL EXPO EURASIA - Stambuł IX 2019

czytaj więcej

Oferta

Usługi doradcze w zakresie:

 • prowadzenia działalności gospodarczej, a w tym: finansów, księgowości, prawa podatkowego, prawa pracy, bhp, etc.,
 • pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania,
 • tworzenia dokumentacji projektowej (wniosek aplikacyjny, biznes plan, studium wykonalności),
 • realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy UE oraz budżetu państwa.

Usługi szkoleniowe:

 • realizacja szkoleń i warsztatów tematycznych i specjalistycznych, otwartych i zamkniętych,
 • realizacja krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów z udziałem ekspertów.

Ponadto oferta nasza obejmuje usługi w zakresie:

 • monitoringu i ewaluacji projektów,
 • rozstrzygania problemów i sporów z obszaru prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa cywilnego w drodze mediacji, w ramach Ośrodka Mediacyjnego działającego przy Izbie,
 • pomocy w uzyskaniu pożyczki lub poręczenia kredytu dla mikro i małych przedsiębiorców na przedsięwzięcia inwestycyjne i obrotowe oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • wydawania świadectw pochodzenia oraz dokonywania czynności legalizacyjnych dokumentów w obrocie międzynarodowym,
 • opracowania i wdrażania planu marketingowego oraz planu rozwoju eksportu,
 • poradnictwa dla inwestorów krajowych i zagranicznych, kojarzenia podmiotów gospodarczych.

Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski jest realizatorem autorskich projektów finansowanych z funduszy UE i budżetu państwa.