Cykl szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych

Email Drukuj PDF

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - KALENDARZ SZKOLEŃ

 

1. 1 czerwca 2016 r. (9.00 - 12.00)

,,Udzielanie ulg i umarzanie należności (zasady oraz zakres niezbędnej dokumentacji )"


2. 13 czerwca 2016 r. (9.00 - 13.00)

,,Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracją rozliczeniową" oraz ,,Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych":

  • podstawy prawne składania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe - rodzaje i terminy przekazywania,
  • proces tworzenia się różnic pomiędzy deklaracją płatnika a wewnętrznym dokumentem rozliczeniowym ZUS,
  • omówienie typowych błędów popełnianych w dokumentach oraz sposobów i kolejności ich eliminowania,
  • wyjątki dotyczące obowiązku comiesięcznego składania deklaracji i raportów rozliczeniowych.

 

3. 14 czerwca 2016 r. (9.00 - 13.00)

,,Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń - zmiany w przepisach od 1 stycznia b.r. oraz Platforma Usług Elektronicznych - nowa jakość w e-administracji":

  • omówienie zmian przepisów ustawy z dnia 13 X 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r. poz. 121 ze zm.), wprowadzone ustawą z dnia 23 X 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1831) obowiązujące od 1 I 2016 dotyczące zasad:  rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz składania wniosków płatników składek o zbadanie prawidłowości wykazanych  przez nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za zleceniobiorców i osoby współpracujące ze zleceniobiorcami.
  • prezentacja Platformy Usług Elektronicznych (PUE): sprawdzanie informacji zapisywanych na osobistym koncie w ZUS, udostępnienie aplikacji e-Płatnik przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników, tworzenie oraz wysyłanie dokumentów.

 

4. 15 czerwca 2016 r. (9.00 - 13.00)

,, Świadczenia krótkoterminowe"

  • Zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru -  szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników
  • Zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru - szkolenia  dla płatników zatrudniających mniej niż 20 pracowników

Ponadto: nabywanie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, nabywanie prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, okres wyczekiwania na prawo do świadczenia, wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy, wysokość zasiłku chorobowego, okres zasiłkowy i zasady jego zliczania, kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje, dowody do wypłaty zasiłku chorobowego, podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń,  podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonym  będącym pracownikami, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonym nie będącym pracownikami, nabywanie prawa do zasiłku macierzyńskiego (kto i kiedy nabywa prawo), zasiłek macierzyński za poszczególne okresy urlopu macierzyńskiego    podstawowego i rodzicielskiego, skrócenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę, przerwa w pobieraniu  zasiłku macierzyńskiego z powodu pobytu w szpitalu matki lub dziecka, zasiłek w przypadku: śmierć dziecka, śmierć matki oraz porzucenie dziecka  przez  matkę, zasiłek macierzyński w przypadku niezdolność matki do samodzielnej egzystencji, podjęcie pracy przez matkę dziecka, która nie jest ubezpieczona i nie ma prawa do zasiłku  macierzyńskiego, wysokość zasiłku macierzyńskiego, łączenie pracy z przebywaniem na zasiłku macierzyńskim (kiedy można łączyć pracę, w jakim wymiarze i wysokość  zasiłku    w jakiej sytuacji), świadczenie rodzicielskie jako forma podwyższenia zasiłki macierzyńskiego, zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego, dowody do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Miejsce szkoleń

Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp.,

al. Powstańców  Wielkopolskich 14

Prowadzący szkolenia

Specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

oddziału w Ostrowie Wielkopolskim

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu 1. należy dokonać do dnia 25 maja b.r., w szkoleniach 2., 3. i 4. do dnia 8 czerwca b.r.

telefonicznie: (62)7356749, faxem: (62)7356733,  mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na adres:

Izba Przemysłowo Handlowa Południowej Wielkopolski, ul. Kolejowa 24 B, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Zapraszamy do udziału. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 
PARTNERZY