Spotkanie z Wicemarszałek Marzeną Wodzińską

Email Drukuj PDF

Podczas piątkowej prezentacji Pani Marszałek przedstawiła możliwości współpracy przedsiębiorców z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu i podległymi mu jednostkami samorządowymi. Ponadto skupiła się na wybranych obszarach tematycznych:

  • współpracy zagranicznej przedsiębiorców - to obszar dotyczący przede wszystkim promocji gospodarczej oraz inwestycyjnej m.in. poprzez: udział w międzynarodowych targach (stoiska regionalne), analizę wybranych rynków zagranicznych, bazę wiedzy dla eksporterów i inwestorów (www.iw.org.pl), elektroniczną bazę ofert inwestycyjnych (eBOI), promocję w międzynarodowych mediach, stworzenie systemu identyfikacji wizualnej "Marka Wielkopolska", działania na rzecz rozpoznawalności Marki Wielkopolskiej, Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz Wielkopolski Fundusz Rozwoju (Spółkę Samorządu Województwa Wielkopolskiego). Wicemarszałek Wodzińska przestawiła także plan wydarzeń targowych na 2018 rok, organizowanych w ramach Gospodarnej Wielkopolski.
  • finansowania z funduszy WRPO - to temat dotyczący wsparcia m.in. infrastruktury B+R, wsparcia przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw.
  • współpracy biznesu z edukacją oraz ekonomii społecznej jako obszar działań CSR - to obszary, w ramach których działania odpowiadają na potrzeby rynku pracy m.in poprzez utworzenie w Wielkopolsce 5 Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego (Poznań, Kalisz, Piła, Leszno, Konin). Zadaniem Centrów jest kompleksowe wsparcie procesu współpracy nauki i biznesu, począwszy od doradztwa zawodowego na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych, branżowych, a nawet uczelni wyższych, poprzez edukację rodziców, skończywszy na organizowaniu klas patronackich, wizyt studyjnych, staży i praktyk w firmach.

Podczas spotkania poruszony został również temat certyfikacji inicjatyw klastrowych w województwie wielkopolskim. Wicemarszałek Marzena Wodzińska podkreśliła, że dla funkcjonujących inicjatyw klastrowych z terenu naszego województwa stworzono możliwości udziału w procesie certyfikacji, polegający na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych.

 

 
PARTNERZY