Młodzieżowe Misje Gospodarcze

Email Drukuj PDF

We wtorek, 13 listopada 2018 roku odbyła się inauguracja projektu edukacyjno-zawodowego Młodzieżowe Misje Gospodarcze  w  Południowej Wielkopolsce. Projekt rozpoczyna działania związane z VI edycją Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy wsparciu organu prowadzącego- Powiatu Ostrowskiego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego - Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim.

Honorowy patronat nad projektem objął Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Chęć udziału w projekcie wyrazili następujący przedsiębiorcy: Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim, SM Spedition, OVB Allfinanz i Media i Komunikacja.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zacni goście: Marzena Wodzińska - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Adamek - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Henryk Sztukowski ? Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSE, Magdalena Sekura-Nowicka  - Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,  Ewa Machnik - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Janusz Grzesiak - Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Powiatu Ostrowskiego, Paulina Ochmanowicz - Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Jacka Bykowskiego -przedstawiciela Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Zdzisław Kujawa - Dyrektor Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Marcin Żurek -Prezes Zarządu SM Spedition, Marta  Fedorowska - Dyrektor Okręgu OVB Allfinanz, Mariusz Fedorowski -przedstawiciel OVB Allfinanz, Maria Raszewska - przedstawiciel firmy Media i Komunikacja i Agencji Wydawniczo-Reklamowej Nasz Rynek, dyrektorzy szkół podstawowych oraz lokalne media.

Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 11 trzyosobowych zespołów z 9 szkół podstawowych powiatu ostrowskiego: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Siostry Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radłowie, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, Szkoła Podstawowa w Chynowej im. Kardynała Karola Wojtyły, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku.

Młodzieżowe Misje Gospodarcze to projekt dedykowany uczniom szkół podstawowych, podczas którego uczestnicy będą angażować się w rozwiązywanie realnych problemów i wyzwań przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję przystąpienia do projektu. Uczestnicy muszą wykazać się przedsiębiorczą i proaktywną postawą.

W czasie realizacji projektu grupy rozwiązują case study, współpracują z przedstawicielami przedsiębiorstw i  uczniami kierunków zawodowych oraz nauczycielami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp., uczestniczą indywidualnie na platformie w badaniu predyspozycji zawodowych, biorą udział w spotkaniach u pracodawców, w spotkaniach konsultacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych, warsztacie z design thinking (warsztacie twórczego myślenia), przygotowują dokumentację projektu, reportaż z realizacji działań, prezentują rozwiązanie case study przed Kapitułą Ekspertów.

Podczas inauguracji przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie zaprezentowali swoje firmy i przedstawili case study, którymi będą zajmować się zespoły projektowe.

Swoje przysłowiowe "5 minut" miała również każda szkoła biorąca udział w projekcie. Podczas swoich wystąpień zespoły kreatywnie przedstawiły szkołę, którą reprezentowały oraz siebie. Liderzy każdej grupy projektowej wylosowali przedsiębiorstwa, z którymi będą realizowali projekt i ich case study.

Z ramienia Zespołu Szkół Ekonomicznych każdej grupie projektowej zostali przydzieli mentorzy w osobach nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów ZSE.

Najlepsze zespoły w projekcie otrzymają nagrody rzeczowe:

  • I miejsce ? nagrody rzeczowe wartości 1000 zł na zespół
  • II miejsce ? nagrody rzeczowe wartości 750 zł na zespół
  • III miejsce ? nagrody rzeczowe wartości 500 zł na zespół

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Centrum Wsparcia, Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dla uczestników przewidziano również wyróżnienia  - upominki rzeczowe ufundowane przez przedsiębiorców i organizatorów.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie rozwiązanie testu predyspozycji zawodowych na platformie edukacyjnej. Uczniowie indywidualnie rozwiążą test predyspozycji zawodowych i otrzymają raport wraz z mapa kompetencji.

Pod koniec listopada grupy projektowe będą uczestniczyły w warsztatach design thinking organizowanych przez pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Od grudnia przez kolejne miesiące będzie realizowany projekt.

Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wycieczce do wybranych przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas VI Regionalnych Targów Biznesu
i Przedsiębiorczości, które odbędą się 29. marca 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

 
PARTNERZY