Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Ponad 30 lat temu kilku ostrowskich przedsiębiorców dostrzegło potrzebę utworzenia organizacji samorządowej osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w dziedzinie przemysłu i handlu.

Dokładnie 28 października 1991 r. zainicjowali oni zebranie założycielskie, na którym przyjęta została uchwała w sprawie powołania w Ostrowie Wielkopolskim organizacji samorządu gospodarczego pod nazwą Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski.

Współinicjatorami powołania Izby byli m.in.:

 • Pan Zenon Kłopocki – długoletni prezes spółki POLFEX, Dyrektor Społecznej Akademii Nauk, Prezes Honorowy Izby,
 • nieżyjący już Pan Jerzy Świątek – przedsiębiorca i samorządowiec, wieloletni prezydent Ostrowa Wielkopolskiego,
 • Pan Aleksander Spitalniak – prezes ASSO FILTER, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie od 1968 r.
 • Pan Józef Gregorczyk – przedstawiciel ówczesnej spółki akcyjnej ZAP, następnie do dziś prezes ELEKTROSERV-ZAP, wieloletni członek Prezydium Izby, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego działającego przy Izbie.

To dzięki Im i Przedsiębiorcom zrzeszonym w Izbie, pomimo zmieniających się warunków gospodarczych, politycznych i społecznych, powiodło się zbudować lokalny samorząd gospodarczy i stworzyć rozpoznawalną organizację jaką jest Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski.

Z tej okazji 18 marca 2022 r., z 3-miesięczym opóźnieniem spowodowanym pandemią COVID-19, odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 30-lecia powołania i działalności Izby Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczysta gala odbyła się w pięknej sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

 

W uroczystości udział wzięło ponad 80 osób – parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców, sympatyków i przyjaciół Izby. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in.:

Gość specjalny Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP

oraz

Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Jarosław Urbaniak - Poseł na Sejm RP
Jacek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Marzena Wodzińska - Radna Województwa Wielkopolskiego
Paweł Rajski – Starosta ostrowski
Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
Karolina Opielewicz – Członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
Ryszard Taciak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku woj. Wielkopolskiego
Tadeusz Rak – Prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej
Ryszard Glapa – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim
Hanna Kornacka-Pawlak – Dyrektor PUP w Ostrowie Wielkopolskim
Magdalena Sekura-Nowicka - Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu

 

Prezes Izby Tomasz Adamek, w swoim przemówieniu przybliżył m.in. zakres działalności i zaangażowania Izby w projekty o zasięgu lokalnym, wojewódzkim (Członek Rady Trzydziestu przy Marszałku Woj. Wielkopolskiego, Członek Porozumienia Izby Wielkopolskich) i krajowym (członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP).

 

Uroczystość 30-lecia poświęcona była także ostrowskim przedsiębiorcom, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój gospodarczy naszego regionu. Kilkunastu przedsiębiorców uhonorowanych zostało odznaczeniami i wyróżnieniami. Wśród odznaczonych znalazła się również Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej wielkopolski oraz Fundacja ZAP - Praca i Zdrowie.

Odznaczenia Państwowe, z rąk Ministra Andrzeja Dery - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, otrzymali:

 • Złoty Krzyż Zasługi - Józef Gregorczyk – Prezes ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - Wiesław Okrój - współwłaściciel spółki PROMAX i PROART
 • Srebrny Krzyż Zasługi - Zenon Podziemek - Prezes ATLAS Sp. z o.o.
 • Srebrny Krzyż Zasługi -Stanisław Pułkownik - Prezes PBO Sp. z o.o.

Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego, otrzymali:

 • Pan Paweł Siwak
 • Autoryzowany Dealer NISSAN A.R.Polody
 • Fundacja ZAP - Praca i Zdrowie

oraz na wniosek Ostrowskiego Parku Przemysłowego, na ręce Prezesa Tomasza Adamka i Wiceprezesa Andrzeja Jankowskiego, Odznakę otrzymała Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski.

Niezwykłe wyróżnienie trafiło do samorządowca, który przez lata działalności aktywnie wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przyczynia się do integracji lokalnego biznesu, umacniając tym samym pozycję rodzimego samorządu gospodarczego. Na wniosek Izby Przemysłowo - Handlowej Południowej Wielkopolski  przyznana została Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Wyróżnienie to przypadło Staroście ostrowskiemu Pawłowi Rajskiemu. Starosta Odznakę przyjął z rąk Członkini Zarządu KIG Karoliny Opielewicz oraz Prezesa IPHPW Tomasza Adamka.

Ponadto przyznana została Nagroda Specjalna ORŁA Biznesu i Przedsiębiorczości będąca najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez IPHPW, której patronem i fundatorem jest Starosta ostrowski Paweł Rajski. Nagroda Orła za 2021 r. trafiła do spółki SM SPEDITION.

 

W dalszej uroczystości głos zabrał Pan Paweł Rajski Starosta ostrowski, który z okazji 30-lecia Izby wręczył wyróżnienia trzem firmom. Wyróżnienia w formie dyplomów uznania za działalność gospodarczą i na rzecz umacniania samorządu gospodarczego otrzymały:

 • Kancelaria Rachunkowa PARTNER Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Handlowe JETA Sp. z o.o.
 • METAL-ZAP Sp. z o.o.

 

Jubileuszową uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży ostrowskich szkół średnich, wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim: grupa taneczna IMPULS oraz grupa wokalna ART MUSICA.

 

Nie zabrakło też podziękowań za wsparcie przy organizacji uroczystości. Podziękowania skierowane zostały do:

 • Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim Pani Anny Drobniewskiej za nieocenione wsparcie przy organizacji uroczystości
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie wielkopolskim Panu Dariuszowi Kaczmarkowi oraz Kierownikowi szkolenia praktycznego Pani Barbarze Jakubowskiej za mistrzowskie przygotowanie i obsługę bankietu przez uczniów tej szkoły

Oraz sponsorom:

 • MAHLE BEHR Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwu PROMAX i Telewizji Kablowej PRART
 • ATLAS Sp. z o.o. z siedzibą w Przybysławicach
 • ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o.
 • ZAP-KOOPERACJA Sp. z o.o.
 • PETRONOVA Sp. z o.o.

 

Na zakończenie miejsce miały przemówienia, gratulacje i życzenia następnych lat działalności.

 

 

 

1,4 mld złotych – taka kwota zostanie zainwestowana do 2029 r. w rozwój kompetencji pracowniczych. To wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników zapewnią Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), dystrybuowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Aktualnie w ramach FERS ogłoszone są trzy konkursy, skierowane do firm i pracowników zainteresowanych wzmacnianiem kompetencji miękkich: „Usługi rozwojowe 4.0”, „Akademia HR” oraz „GOZ  to się opłaca”.

Wyniki z badania ludności Bilansu Kapitału Ludzkiego z 2022/2021 roku potwierdzają odnotowany w poprzednich latach wysoki poziom aktywności edukacyjnej dorosłych Polaków. Aż 83% osób w wieku 25–64 lat w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie rozwijało swoje kompetencje. Istotną i relatywnie szeroko wykorzystywaną formą edukacji jest uczenie się w miejscu pracy. Do uczestnictwa w kursach lub szkoleniach w największym stopniu motywuje chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy. Na znaczenie tego czynnika jako głównej motywacji do rozwoju kompetencji zawodowych wskazało aż 64% badanych. Te dane pokazują, jak istotna z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownika jest inwestycja w podnoszenie umiejętności zawodowych.

FERS – inwestycja w ludzi

PARP skupia się na czterech głównych obszarach: pracy, edukacji, zdrowiu oraz dostępności. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania wiedzy potrzebnej do efektywnego funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. FERS to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów – Wiedza Edukacja Rozwój 2007–2013 (POWER) oraz Kapitał Ludzki 2014–2020.

1,4 mld zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021–2027 ma wspomóc przedsiębiorców i pracowników w podnoszeniu kompetencji. Program finansuje głównie usługi szkoleniowe i doradcze, które pozwalają przedsiębiorcom łatwiej adaptować się do dynamicznych zmian na rynku pracy.

Obecnie w ramach programu dostępne są trzy konkursy umożliwiające uzyskanie dofinansowania: „Usługi rozwojowe 4.0”, „Akademia HR” oraz „GOZ – to się opłaca”. Ostatnie terminy przyjmowania zgłoszeń to odpowiednio: 3 sierpnia br., 16 sierpnia br. oraz 11 września br.

Rozwiń usługi rozwojowe i otrzymaj zwrot kosztów

Pierwszym z trzech obecnie dostępnych konkursów w ramach FERS są „Usługi rozwojowe 4.0”. Projekt przyczyni się do wsparcia podmiotów mających wpis do BUR, uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych (podmioty BUR).

Przedsiębiorstwa, które zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie, otrzymają finansowe wsparcie w postaci refundacji kosztów: zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych oraz zakupu usług szkoleniowych lub doradczych, w ramach których pracownicy zostaną przygotowani do użytkowania zakupionej licencji.

Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty działające na rzecz innowacyjności, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien mieć niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Dostępne środki na dofinansowanie projektów w ramach naboru to 33,75 mln zł. Maksymalna wartość jednego projektu wynosi 12,5 mln zł. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioski przyjmowane są do 3 sierpnia br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ.

Dofinansowanie na rozwój polityki kadrowej

„Akademia HR” to konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców, menedżerów HR i pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w firmie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Kadra, dzięki nabytym umiejętnościom, zostanie odpowiednio przygotowana do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Jest ona związana m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy.

W ramach konkursu przewidziana jest refundacja na usługi rozwojowe, mające na celu przygotowanie pracodawców do czekających ich ewolucji, takich jak digitalizacja i automatyzacja pracy czy umiejętne kształtowanie kultury organizacyjnej, ukierunkowanej na zaspokojenie aktualnych potrzeb pracowników.

Dostępna w naborze alokacja to 111 111 112 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 100 mln zł. Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioski będzie można składać od 1 do 16 sierpnia br.

W obecnym naborze wyłaniani są operatorzy.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ.

Warto przejść na gospodarkę cyrkularną

Najnowszym konkursem ogłoszonym w ramach FERS jest „GOZ – to się opłaca”. Celem jest promowanie projektów wprowadzających gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) do przedsiębiorstw. Konkurs pozwoli na wyłonienie i zrealizowanie projektów szkoleniowych związanych z planowaniem lub wdrażaniem rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych.

W praktyce oznacza to m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa, a także doradztwa dotyczącego praktycznych aspektów GOZ. W obecnie przeprowadzanym naborze wybierane będą podmioty odpowiedzialne za zrekrutowanie, zbadanie poziomu wiedzy przedsiębiorców w zakresie GOZ, a także przeprowadzenie dla nich szkoleń i doradztwa.

Budżet konkursu wynosi 89 mln zł. Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać 11 125 000 zł. W projektach nie przewiduje się wkładu własnego, co oznacza, że możliwe jest dofinansowanie, które pokryje 100% kosztów projektu.

Nabór wniosków rozpocznie się 17 sierpnia br. i będzie trwał do 11 września 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ. 

 

Źródło: PARP             

Ośrodki innowacji to grupa instytucji, która prowadzi działalność w obszarze wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce, w szczególności w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te zajmują się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. W jaki sposób ośrodki innowacji mogą wspierać polskich przedsiębiorców?

Ośrodki innowacji skupiają swoją działalność na różnych aspektach i etapach procesów innowacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w oferowaniu przez nie tzw. usług proinnowacyjnych. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić:

 • Parki technologiczne/naukowe to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Są ukierunkowane na rozwój działalności przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, wykorzystujących nowoczesne technologie. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.
 • Inkubatory technologiczne to wyodrębnione organizacyjnie jednostki, które zapewniają początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP – w tym założycielom start-upów – pomoc w uruchomieniu przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi powstałe w wyniku opracowania i wdrożenia nowych technologii. Zapewniają one program inkubacji przedsiębiorczości, a ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubatory technologiczne zwykle dysponują laboratoriami badawczymi i zaawansowaną infrastrukturę techniczną.
 • Centra transferu technologii – funkcjonujące jako jednostki samodzielne lub uczelniane, powoływane w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstających w sferze jednostki macierzystej lub w otoczeniu danego centrum (wypracowywane przez inne podmioty, z którymi centrum transferu technologii współpracuje).
 • Centra innowacji to ośrodki, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne startupy. 
 • Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Wspierają transformację cyfrową przedsiębiorstw, aby pomóc zwiększyć ich konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ośrodki innowacji świadczą na rzecz sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe oraz usługi związane z udostępnianiem infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak podkreślono w raporcie PARP „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce”, usługi oferowane przez ośrodki innowacji są zróżnicowane i obejmują m.in. wsparcie procesów transferu i komercjalizacji nowych technologii, pomoc w tworzeniu nowych firm i wdrażaniu innowacyjnych modeli biznesowych, świadczenie rozmaitych usług doradczych związanych z innowacyjnym rozwojem przedsiębiorstwa, udostępnianie bazy lokalowej i infrastruktury technicznej niezbędnych w procesach transferu technologii, wypracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Pochodną działalności tych podmiotów jest tworzenie skupisk innowacyjnych firm, animacja proinnowacyjnych postaw oraz organizowanie współpracy na linii biznes – nauka w celu podnoszenia konkurencyjności sektora gospodarczego, opartej na innowacyjności.

Jakie wsparcie z Funduszy Europejskich oferuje ośrodkom innowacji PARP?

W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w większym stopniu niż w poprzedniej perspektywie, oferowane są instrumenty dla ośrodków innowacji, klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych).

Do 22 sierpnia 2023 r. przyjmowane są wnioski do konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nabór skierowany jest do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności w tym centrów transferu technologii, centrów innowacji, inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych. Celem działania jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania projektu wynosi między 10 a 18 mln zł.

Do 30 sierpnia 2023 r. trwa natomiast nabór do konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I (badania, rozwój, innowacje). Fakultatywnie przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł.

Do 12 lipca 2023 r. trwał także nabór do konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” skierowany do ośrodków innowacji (parków naukowo-technologicznych, parków naukowych, parków technologicznych, inkubatorów technologicznych). Dofinansowanie w wysokości od 10 do 25 mln zł mogą otrzymać projekty grantowe, działające w partnerstwie prowadzonym przez animatorów platform startowych. Realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych pomysłów start-upów. Projekt powinien obejmować wszystkie działania niezbędne do realizacji zaplanowanego programu inkubacji, obejmującego także usługi niezbędne do rozwoju nowego pomysłu biznesowego. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty operacyjne, w tym wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty indywidualnego wsparcia start-upów, w tym koszty usług podstawowych i specjalistycznych. Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

W przyszłym roku uruchomiony zostanie również konkurs „Rozwój oferty OI dla firm” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest rozwój potencjału akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pojedynczych ośrodków innowacji lub konsorcjów (partnerstw) specjalizacji technologicznych, a także rozszerzenie ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi oferowane przedsiębiorcom. Budżet naboru wynosi 66 mln zł.

Więcej informacji o naborach można znaleźć na stronie PARP.

 

Źródło: PARP