Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Poprawa efektywności energetycznej - ogłoszenie naboru jeszcze w I kwartale

W harmonogramie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 jeszcze w I kwartale b.r. zaplanowano ogłoszenie konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna, którego celem szczegółowym jest Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zakres interwencji obejmował będzie m.in.:

  • Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz działania wspierające (kod 38),
  • Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w dużych przedsiębiorstwach oraz działania wspierające (kod 39).

W przypadku przedsiębiorstw wsparcie skierowane będzie na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru, które są zgodne z zakresem  art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF.  

Sposób wyboru projektów: Konkurencyjny

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich