Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i placówki naukowe.

„Współfinansowanie działań EDIH” to inicjatywa mająca przyspieszyć cyfrową transformację małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększając ich konkurencyjność. O wsparcie wnioskować mogły instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które po krajowej prekwalifikacji prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, aplikowały i uzyskały grant KE w konkursie europejskim z Programu Europa Cyfrowa.

Innowacyjne centra pomocy dla biznesu

EDIH (European Digital Innovation Hubs, tj. Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych) to kompleksowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące doradztwo, szkolenia, wsparcie w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych. Stanowią istotny element Programu Europa Cyfrowa, wspierając cyfrową transformację gospodarki. Działania EDIH obejmują weryfikację zdolności cyfrowych firm, tworzenie planów transformacji, podnoszenie kompetencji pracowników i dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Projekty realizowane przez EDIH obejmują różnorodne obszary, od eksperymentów z nowymi technologiami po podnoszenie konkurencyjności sektora MŚP. Przedsiębiorcy współpracujący z EDIH-ami mogą osiągnąć wiele korzyści, w tym:

  1. Wsparcie we wdrażaniu technologii cyfrowych: EDIH oferuje pomoc w implementacji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, co może zwiększyć efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.
  2. Tworzenie planów transformacji cyfrowej: przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy EDIH w opracowywaniu spersonalizowanych planów transformacji cyfrowej, dostosowanych do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych.
  3. Podnoszenie kompetencji pracowników: działania EDIH obejmują również programy szkoleniowe, które wspierają rozwój umiejętności pracowników w obszarze cyfrowych technologii, co może przyczynić się do wzrostu efektywności i innowacyjności przedsiębiorstwa.
  4. Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej: przedsiębiorcy zyskują dostęp do najnowszych informacji i badań z dziedziny cyfrowych innowacji, co umożliwia im być na bieżąco z trendami i nowościami w swojej branży.
  5. Eksperymentowanie z najnowszymi technologiami: przedsiębiorstwa mogą korzystać z możliwości testowania i eksperymentowania z najnowszymi technologiami, co pozwala im dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.
  6. Motywacja do podnoszenia kompetencji: działania EDIH motywują przedsiębiorców do ciągłego podnoszenia kompetencji oraz do adaptacji innowacyjnych rozwiązań, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Transformacja cyfrowa MŚP

W obliczu rosnącej konkurencji na światowej scenie gospodarczej, cyfrowa transformacja staje się kluczowym narzędziem wzmocnienia potencjału europejskiej gospodarki, w tym również polskiej. Wartością dodaną tego procesu jest zwiększenie efektywności i produktywności poprzez szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności. Unia Europejska, zgodnie z wytycznymi politycznymi na lata 2019-2024, widzi w transformacji cyfrowej ważny element budowania konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Wspomniane wcześniej Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH) są kluczowym instrumentem w tym procesie, wspierając mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w adaptacji najnowszych rozwiązań cyfrowych. Automatyzacja, robotyzacja oraz digitalizacja procesów stają się nieodłącznymi składnikami nowoczesnej gospodarki, umożliwiając efektywne przekształcenie rutynowych czynności i operacji.

FENG w 2024 - nowe możliwości dla polskich MŚP

W 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości staje przed nowymi wyzwaniami w kontekście Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z nieustającym zaangażowaniem Agencja przygotowuje się do kolejnych naborów, otwierając drzwi przed polskimi innowatorami, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie cyfrowej transformacji i rozwoju własnych projektów.
Konkurs "Granty na eurogranty" ma wspierać wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP. Inicjatywy "Ścieżka SMART" oraz "Promocja marki innowacyjnych MŚP" również wzbogacą ofertę wsparcia, obejmując różnorodne aspekty rozwoju, od badań i innowacji po internacjonalizację. Startupy, ośrodki innowacji i klastry znajdą szereg możliwości, m.in. w ramach "Startup Booster Poland" i konkursów "Rozwój oferty OI dla firm" oraz "Rozwój oferty klastrów dla firm".

Program FENG, z budżetem 7,9 mld euro w perspektywie 2021-2027, to kluczowy filar wzmacniania potencjału badawczego, wspierania konkurencyjności i kierowania gospodarki w stronę Przemysłu 4.0 oraz ekologicznych technologii. PARP, dysponując 2,82 mld euro, skupia się na wspieraniu przedsiębiorców i tworzeniu sprzyjającego środowiska innowacji.

Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na stronie PARP.

 

Źródło: PARP