Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Przemnysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 34, tel.: 62-7356749, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowana przez Prezesa, zwana dalej Izbą.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji celów i zadań statutowych Izby.

 3. Dane przetwarzane będą w celu:
  • wykonywania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą,
  • podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania,
  • wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
  • realizacji celów i zadań statutowych, w tym: w celu kontaktu z członkami Izby i firmami, organizacjami i osobami współpracującymi z nią, i wykonywania czynności organizacyjnych związanych członkostwem i współpracą,
  • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby własne Administratora,
  • w pozostałych celach związanych z prowadzona działalnością gospodarczą i społeczną.
   na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności Ustawy o izbach gospodarczych.

 4. Dane osobowe pobierane będą:
  • bezpośrednio od osób, z którymi Administrator zawiera umowy,
  • z rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego i Głównego Urzędu Statystycznego,
  • od podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celach marketingowych.

 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny, sądy, mediatorzy, pracownicy i współpracownicy Izby oraz stażyści, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim to może być wymagane do prawidłowego przeprowadzenia zadania.

 6. Dane osobowe mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usług w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania zadania. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej.

 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy oraz celów i zadań statutowych Izby, a po ich zakończeniu, przez okres wymagany obowiązkami i przepisami prawa nałożonymi na administratora danych.

 8. Osoba przekazująca dane osobowe, w każdym momencie może:
  • cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem,
  • żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania bądź uzupełnienia,
  • żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub przeniesienia danych na rzecz innych podmiotów.

 9. Powierzone dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

 10. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba powierzająca dane może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.