Dofinansowanie udziału w POWERGEN AFRICA

Email Drukuj PDF

Informujemy  o organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otwartym naborze na wystawiennicze stoisko regionalne, wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: ?Rozwój oparty na ICT?, ?Przemysł jutra? oraz ?Wyspecjalizowane procesy logistyczne?, podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA, Kapsztad - RPA, w terminie 14-16 maja 2019 r. Informacje o wydarzeniu znajdują się pod adresem www.powergenafrica.com

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz uczelni wyższych, inicjatyw klastrowych i instytucji otoczenia biznesu, posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego. Nabór prowadzony jest w trybie konkursowym.

W ramach dofinansowania udziału jednego przedstawiciela Beneficjenta w wystawie na stoisku regionalnym Organizator pokryje między innymi koszty: wejściówki na wystawę (opłata rejestracyjna), dostępu i miejsca na wspólnym stoisku regionalnym wykupionym przez Organizatora, noclegów ze śniadaniem w miejscu docelowym (zakwaterowanie w hotelach wskazanych przez Organizatora, w czasie trwania wystawy i 1-2 noce poprzedzające rozpoczęcie wystawy), transportu do miejsca organizacji wystawy (obejmującego przelot na trasie Warszawa lub Berlin-miejsce wystawy-Warszawa lub Berlin), transportu wewnętrznego na terenie miejsca organizacji wystawy, tłumacza, oraz zapewni opiekę.

Beneficjent natomiast pokrywa ze środków własnych następujące koszty, które nie podlegają zwrotowi przez Organizatora: szczepienia i leki, dokumenty wizowe lub inne, diety, ubezpieczenie Beneficjenta, transport oraz ubezpieczenie eksponatów (produktów), koszt podróży na/z lotniska Warszawa lub Berlin.

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych niezbędnych dokumentów na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 23 stycznia 2019 r. (tj. środa) - zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane ? decyduje data wpływu.

Komplet dokumentów znajduje się na poniższych stronach internetowych:

https://www.umww.pl/wystawa-marki-wielkopolska-powergen-africa-kapsztad-rpa-14-16-maja-2019-r

lub

http://iw.org.pl/nabor-wystawa-marki-wielkopolska-powergen-africa-kapsztad-rpa-14-16-maja-2019-r/

Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego ?Gospodarna Wielkopolska? współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

 
PARTNERZY