Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Kredyt Ekologiczny: ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski

25 kwietnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach Kredytu Ekologicznego – instrumentu wspierającego inwestycje przedsiębiorstw w poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii. To jeden z niewielu programów w obecnej perspektywie finansowej, z którego na szeroką skalę mogą skorzystać przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego. Sprawdź, czy i na co możesz otrzymać unijne wsparcie.

 

Katalog potencjalnych beneficjentów, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie

Kredyt Ekologiczny adresowany jest do przedsiębiorstw z całej Polski, które chcą poprawić efektywność energetyczną prowadzonej działalności poprzez modernizację posiadanej infrastruktury, w tym budynków oraz parku maszynowego. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie oraz duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 3 000 pracowników. Przedsiębiorstwo wnioskujące musi posiadać zdolność kredytową - obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego z banku kredytującego. W rzeczonym instrumencie bezzwrotne wsparcie wypłacane jest bowiem w formie premii ekologicznej, która spłaca część kapitału zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji.

Kredyt Ekologiczny w praktyce – na co możesz przeznaczyć finansowanie

Możliwości finansowania w ramach Kredytu Ekologicznego można podzielić na trzy główne typy inwestycji: termomodernizacja budynku; modernizacja lub wymiana maszyn na efektywniejsze energetycznie; instalacje OZE, w tym fotowoltaika. Projekt może obejmować swoim zakresem jedno lub wszystkie ww. typy przedsięwzięć. Ważne jest, aby osiągnąć wymaganą oszczędność energii na poziomie co najmniej 30% - w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą obejmować swoim zakresem szereg prac modernizacyjnych w obrębie budynku, których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii dostarczanej na potrzeby jego ogrzewania. Termomodernizacja dotyczy w szczególności następujących działań: ocieplanie ścian i dachu, wymiana okien i drzwi (uszczelnienie), izolacja cieplna instalacji (np. rurociągów) czy modernizacja lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zakres realizowanych prac musi wynikać z audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który należy przeprowadzić w ramach prac przygotowawczych przed złożeniem wniosku. Audyt energetyczny jest obligatoryjnym załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej dla wszystkich projektów. Na termomodernizację budynku można otrzymać nawet 80% dofinansowania.

Inwestycje w zakresie modernizacji lub wymiany maszyn na efektywniejsze energetycznie muszą być związane z wprowadzeniem fundamentalnych zmian w realizowanym procesie produkcji, np. automatyzacją lub wymianą całej linii technologicznej. Co istotne, nowe maszyny muszą zastąpić dotychczasowe mniej efektywne energetycznie, tj. urządzenia dotychczasowe muszą zostać wyeliminowane z procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa. Jeśli projekt przewiduje ww. typ inwestycji, konieczne jest przeprowadzenie i załączenie do wniosku dodatkowo audytu efektywności energetycznej. Udział wsparcia unijnego w przypadku wymiany maszyn może wynosić do 70% kosztów netto.

Projekty w ramach Kredytu Ekologicznego mogą obejmować również inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii. Moc instalacji powinna być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa, tj. wyprodukowana energia powinna być zużywana zasadniczo na potrzeby własne firmy. Zasadność inwestycji w OZE powinna zostać wyartykułowana w ramach załączanych audytów. Intensywność wsparcia w przypadku instalacji OZE wynosi maksymalnie 65% kosztów netto.

 

Więcej informacji o Kredycie Ekologicznym można otrzymać w ramach bezpłatnych konsultacji. Zapraszamy do kontaktu.

Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego oraz procedowania promesy kredytowej, prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej należy rozpocząć niezwłocznie. Wnioski do BGK można składać tylko do 25 lipca br.

 

Źródło: ECDF Dotacje