Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Jakie zawody nie są zagrożone przez sztuczną inteligencję?

Z szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że rozwój sztucznej inteligencji (AI) może zmniejszyć liczbę miejsc pracy nawet o 40%. Zmiany te najbardziej dotkną pracowników umysłowych. Są jednak pewne zawody, których sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić. Kto nie musi się martwić o swoje miejsce pracy?

 

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) to subdyscyplina nauk komputerowych zajmująca się tworzeniem systemów informatycznych, które potrafią uczyć się i działać autonomicznie. Dynamiczny rozwój tej dziedziny sprawił, że przenika ona wszystkie obszary naszego życia. Sztuczna inteligencja odnajduje zastosowanie m.in. w przemyśle, medycynie, grach komputerowych, marketingu, nauce oraz handlu.

Chociaż sztuczna inteligencja otwiera przed nami szereg możliwości, to wraz z jej rozwojem rosną obawy, że stanowi ona zagrożenie dla miejsc pracy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że rozwój AI może zmniejszyć liczbę miejsc pracy nawet o 40%. Najbardziej zagrożone są stanowiska opierające się na umiejętnościach łatwych do zautomatyzowania. Naukowcy z Oxfordu przewidują, że do 2061 r. sztuczna inteligencja zdominuje rynek pracy, ale w pełni zastąpi ludzi dopiero w roku 2136.

W raporcie PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Listopad 2023” wskazano 10 najmniej zagrożonych przez robotyzację i sztuczną inteligencję grup zawodowych. Można wśród nich wymienić lekarzy, architektów, prawników, artystów czy fryzjerów.

  • Sektor medyczny

Robotyzacja w dziedzinie medycyny przyniosła istotne zmiany i innowacje, które wpłynęły korzystnie na jakość opieki zdrowotnej, precyzję przeprowadzanych procedur medycznych oraz efektywność działań. Niemniej jednak lekarze, szczególnie chirurdzy, opierają swoje praktyki na wiedzy medycznej oraz zdolności do podejmowania skomplikowanych decyzji klinicznych, więc ten zawód jest jednym z najmniej zagrożonych. Sztuczna inteligencja nie zastąpi również opiekunów osób starszych, którzy oferują empatyczną opiekę długoterminową. W sektorze medycznym jako trudnych do zastąpienia można wskazać także psychologów i terapeutów. Oferują oni wartość płynącą z interakcji międzyludzkich oraz empatię, czego maszyny dać nie mogą.

  • Sektor architektury i inżynierii

Inżynierowie i architekci wyróżniają się umiejętnością rozwiązywania unikalnych oraz skomplikowanych problemów, co stanowi obszar ludzkiej kreatywności, a także adaptacji do zmiennych sytuacji.

  • Sektor prawny

Sędziowie, adwokaci i prawnicy odgrywają kluczową rolę w interpretacji, analizie i rozwiązywaniu zawiłych przypadków prawnych, co nadal wymaga ludzkiego sposobu myślenia i rozeznania. Ich zadanie polega nie tylko na literalnym stosowaniu prawa, ale również na interpretacji, dostosowywaniu go do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego oraz nowych technologicznych realiów, co podkreśla niezastąpioną rolę ludzkiego intelektu w dziedzinie prawa.

  • Sektor usług

Branża usługowa, choć doświadcza skutków wzrostu automatyzacji, obejmuje grupy zawodowe, które mogą czuć się pewniej. Przykładem są pracownicy sprzątający, których praca jest kosztowna do zautomatyzowania, oraz hydraulicy i elektrycy. Specjaliści ci często wykonują pracę, która polega na dostosowywaniu się do niestandardowych sytuacji, co sprawia, że ich zawody pozostają trudne do zastąpienia przez maszyny.

  • Sektor kreatywny

Rozwój sztucznej inteligencji nie zaszkodzi artystom, którzy tworzą, korzystając ze swojej kreatywności. Kolejną grupą zawodów najmniej zagrożonych robotyzacją są fryzjerzy, a ostatnią – szefowie kuchni.

W raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z lipca 2023 r. „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” wskazano, że w ciągu najbliższej dekady będziemy obserwować wzrost popytu na specjalistów od sztucznej inteligencji (AI). Będą oni odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie tej zaawansowanej technologii i zarządzanie nią. Z kolei za 15 lat kwestie etyczne związane ze sztuczną inteligencją staną się tak skomplikowane i ważne, że zwiększy się popyt na specjalistów od etyki AI. Sztuczna inteligencja już teraz jest zasilana ogromną ilością danych, dlatego kuratorzy danych będą na wagę złota.

 

Źródło: PARP