Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

"Design dla przedsiębiorców"

Dofinansowanie dla MMŚP na innowację produktową zaspakajającą specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

czytaj więcej

Raportowanie umów o dzieło

Od 1. stycznia br. przedsiębiorcy muszą raportować do ZUS-u wszystkie nowe umowy o dzieło na specjalnym formularzu ZUS RUD

czytaj więcej

ESG coraz ważniejsze dla inwestorów

Dbałość firmy o środowisko i kwestie społeczne, mają coraz większe znaczenie w decyzjach inwestycyjnych

czytaj więcej

11 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano (poz. 54) ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie przedsiębiorcy będą mieć możliwość żądania wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w zakresie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia jak również wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych. Przedsiębiorcy będą musieli się jednak pośpieszyć.

Czytaj więcej...

Od stycznia przedsiębiorcy muszą raportować do ZUS-u wszystkie nowe umowy o dzieło. Rejestr pozwoli dokładniej oszacować liczbę takich umów na polskim rynku pracy i umożliwi ZUS-owi większą kontrolę nad tą formą wykonywania pracy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zakład może dokonać reklasyfikacji umowy i naliczyć zaległe składki. Jak szacuje GUS, w 2019 roku na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło pracowało ok. 1,2 mln osób i w porównaniu z 2018 rokiem ich liczba zmniejszyła się o ok. 8 proc.

Czytaj więcej...

"Niemal każdego dnia w mediach pojawia się informacja o przedsiębiorcach, którzy w najrozmaitszy i często oryginalny sposób próbują wbrew oficjalnym zakazom prowadzić działalność. Mieliśmy już zgromadzenia religijne w siłowni, kwiaciarnie na lodowisku, turniej szachowy w hotelu. Wszyscy się cieszą. Dziennikarze, bo mają doskonały materiał, odbiorcy, bo dla wielu z nich tego typu historie to powód do śmiechu. Do śmiechu nie jest jedynie przedsiębiorcom, którzy przecież nie dla medialnego poklasku albo dla uciechy gawiedzi sięgają po radykalne środki chcąc chronić swój biznes. Robią to z desperacji. Widząc dookoła nierespektowane (często przez samych twórców) przepisy, nic dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców wpada w nastrój buntu." - powiedział Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Po zakończeniu okresu przejściowego brexit stał się faktem. Wielka Brytania opuściła jednolity rynek i unię celną, a firmy prowadzące wymianę handlową z tamtejszym rynkiem od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady. Część branż, ze względu na spodziewane komplikacje formalnoprawne, zaczęła szukać alternatywnych kierunków. Doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej wskazuje jednak, że ze względu na strukturę tamtejszego rynku Wielka Brytania nie może zrezygnować z importu, a z tamtejszego rynku, który jest duży i chłonny, polskie firmy nie powinny szybko rezygnować.

Czytaj więcej...

Do 29 stycznia 2021 r. można zgłaszać produkty, usługi i innowacje do Konkursu „Teraz Polska”. Start w Konkursie stanowi szansę i wyzwanie dla przedsiębiorstw, oferujących produkty i usługi wysokiej jakości, chcących promować swoją ofertę pod biało-czerwonym logo. Od wielu lat znak „Teraz Polska” symbolizuje polskie pochodzenie oraz wysoką jakość, czyli te cechy, które są obecnie szczególnie pożądane przez polskie społeczeństwo.

Czytaj więcej...

ESG, czyli czynniki niefinansowe obejmujące np. dbałość firmy o środowisko i kwestie ważne społecznie, mają coraz większe znaczenie w podejmowaniu decyzji przez inwestorów. Takich danych szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki, które dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłaca się udzielić jej finansowania. W tym roku duże polskie spółki giełdowe będą już po raz czwarty obowiązkowo publikować dane ESG w swoich raportach niefinansowych, ale już wkrótce większą wagę do tego aspektu będą musiały przyłożyć również podmioty średnie i mniejsze. W przeciwnym razie grozi im utrudniony dostęp do kapitału.

Czytaj więcej...