Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Technology & Business Cooperation Days 2024 - spotkania biznesowe w formule hybrydowej organizowane przy okazji Hannover Messe, największych na świecie targów  technologii, innowacji i  produktów dla przemysłu. Rejestracja do 8 kwietnia. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

W grudniu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy. Przyspieszył też utrzymujący się od blisko dwóch lat spadek wolumenu nowych zamówień, na co wpłynął m.in. słaby popyt z Francji i Niemiec. Wydaje się, że w pierwszych miesiącach nowego roku w polskim przemyśle nadal oczekiwać można spadków produkcji. 

Czytaj więcej...

Polecamy zapoznanie się z publikacją "Rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji – zagrożenia i aspekty prawne", której założeniem jest przedstawienie przedsiębiorcom zagadnień związanych z rozwiązaniami sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, w skrócie AI), w szczególności tej generatywnej. Ich stosowanie pociąga za sobą określone konsekwencje dla działalności wszystkich podmiotów, czyli także przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Płaca minimalna od 2015 roku wzrosła ponaddwukrotnie. W tym roku nastąpią kolejne dwie podwyżki w sumie prawie o 20 proc. – pierwsza stała się faktem od 1 stycznia, druga nastąpi w lipcu. Choć najniższą krajową otrzymuje tylko co 10. zatrudniony, to podwyżka płacy minimalnej przekłada się na presję płacową na innych stanowiskach oraz inflację ze względu na wzrost kosztów w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...

W dniach 21-23 maja, pod hasłem: "Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia”, odbędą się w Katowicach 17. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® - wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania - interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbędą się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024.

Czytaj więcej...