Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ruszają dotacje z EENergy

Dla firm z sektora MŚP do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie, a tym samym śladu węglowego.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Efektywność energetyczna

W harmonogramie programu FEnIKŚ 2021-2027 jeszcze w I kwartale zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej

W dniach 21-23 maja, pod hasłem: "Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia”, odbędą się w Katowicach 17. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® - wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania - interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbędą się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024.

Czytaj więcej...

W grudniu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy. Przyspieszył też utrzymujący się od blisko dwóch lat spadek wolumenu nowych zamówień, na co wpłynął m.in. słaby popyt z Francji i Niemiec. Wydaje się, że w pierwszych miesiącach nowego roku w polskim przemyśle nadal oczekiwać można spadków produkcji. 

Czytaj więcej...

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego zainaugurowała 34. edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przyjmowanie wniosków konkursowych potrwa do 31 stycznia 2024 roku. Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych.

Czytaj więcej...

Płaca minimalna od 2015 roku wzrosła ponaddwukrotnie. W tym roku nastąpią kolejne dwie podwyżki w sumie prawie o 20 proc. – pierwsza stała się faktem od 1 stycznia, druga nastąpi w lipcu. Choć najniższą krajową otrzymuje tylko co 10. zatrudniony, to podwyżka płacy minimalnej przekłada się na presję płacową na innych stanowiskach oraz inflację ze względu na wzrost kosztów w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) nie jest jedynie teorią – to rewolucyjna odpowiedź na wyzwania, z jakimi borykają się polskie przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyczynia się do przemiany krajobrazu gospodarczego, wprowadzając zrównoważony rozwój jako podstawę funkcjonowania firm. Jak więc koncepcja GOZ zmienia sposób prowadzenia biznesu i modeluje polski rynek ekonomiczny?

Czytaj więcej...

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, powołanie Komisji Kodyfikacyjnej, która zajmie się przygotowaniem nowych, przejrzystych i sprawiedliwych ustaw podatkowych, mądra implementacja prawa unijnego w myśl zasady „Unia Europejska + zero”, ograniczenie skali sprawozdawczości – oto niektóre postulaty zawarte w dokumencie „Nowa polityka gospodarcza”, powstałym pod auspicjami Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Czytaj więcej...