Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ruszają dotacje z EENergy

Dla firm z sektora MŚP do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie, a tym samym śladu węglowego.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Efektywność energetyczna

W harmonogramie programu FEnIKŚ 2021-2027 jeszcze w I kwartale zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej

Zapraszamy do poznania zamówień publicznych agencji Unii Europejskiej, gdyż mogą one stanowić dla polskich firm doskonałą okazję do rozwoju oraz zdobycia doświadczenia w środowisku międzynarodowym. 33 unijne agencje zdecentralizowane, 6 agencji wykonawczych oraz 4 inne organy, które podlegają pod opisywane procedury, nabywają towary i usługi oferowane przez niemalże wszystkie sektory gospodarki.

Czytaj więcej...

Istnieje ryzyko, że 18 państw członkowskich nie osiągnie obu celów na 2025 r. Są nimi: Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Portugalia i Szwecja mogą nie osiągnąć celu dotyczącego odpadów komunalnych. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry mogą nie osiągnąć celów na 2025 r. zarówno w zakresie odpadów komunalnych, jak i ogólnych odpadów opakowaniowych.

Czytaj więcej...

Test Dojrzałości Cyfrowej to narzędzie opracowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundację Digital Poland, mające na celu wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej. Test umożliwia poznanie mocnych i słabych stron swojej organizacji oraz zwiększenie świadomości dotyczącej czynników wpływających na cyfryzację przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...