Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ruszają dotacje z EENergy

Dla firm z sektora MŚP do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie, a tym samym śladu węglowego.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Efektywność energetyczna

W harmonogramie programu FEnIKŚ 2021-2027 jeszcze w I kwartale zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej

Technologie informatyczne są dziedziną rozwijającą się w błyskawicznym tempie. Jednak z uwagi na specyfikę pracy, której rezultaty są niematerialne, pojawia się duży problem z oceną tego, czy dany projekt realizowany w IT można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Czytaj więcej...

Ośrodki innowacji to grupa instytucji, która prowadzi działalność w obszarze wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce, w szczególności w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te zajmują się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. W jaki sposób ośrodki innowacji mogą wspierać polskich przedsiębiorców?

Czytaj więcej...
Nie ulega wątpliwości, że woda jest jednym z najcenniejszych zasobów przyrody, z których należy korzystać oszczędnie i racjonalnie. W wielu regionach na całym świecie dostępność wody (zwłaszcza słodkiej) staje się krytycznym wyzwaniem. Związane jest to między innymi z rosnącymi obostrzeniami prawnymi dotyczącymi korzystania ze środowiska. W związku z czym, właściwe pozyskiwanie i zarządzanie wodą w zakładach przemysłowych determinuje jej ogólne zużycie, a co za tym idzie wpływa na koszty operacyjne zakładu.
Czytaj więcej...

1,4 mld złotych – taka kwota zostanie zainwestowana do 2029 r. w rozwój kompetencji pracowniczych. To wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników zapewnią Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), dystrybuowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Aktualnie w ramach FERS ogłoszone są trzy konkursy, skierowane do firm i pracowników zainteresowanych wzmacnianiem kompetencji miękkich: „Usługi rozwojowe 4.0”, „Akademia HR” oraz „GOZ  to się opłaca”.

Czytaj więcej...

W Polsce sektor przemysłowych i wielkoskalowych, bateryjnych magazynów energii dopiero raczkuje. Coraz dynamiczniej rozwija się za to segment komercyjnych, przydomowych magazynów energii, będących uzupełnieniem prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Zwłaszcza że w ciągu ostatnich lat ich ceny sukcesywnie spadają, a efektywność rośnie. Mamy już w Polsce kilka dużych przedsiębiorstw, które opanowały technologię magazynowania energii, rozumieją ją, wiedzą, jak ją stosować, i potrafią się z nią obchodzić.

Czytaj więcej...

We wrześniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. To wydarzenie gospodarcze poświęcone będzie współpracy między samorządowcami, przedstawicielami strony rządowej oraz polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami. Podstawowym celem Kongresu będzie opracowanie strategii odbudowy Ukrainy oraz zainteresowanie tematem polskich podmiotów gospodarczych, przede wszystkim branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, budowlanej,  energetyki oraz sektora bankowego i ubezpieczeniowego.

Czytaj więcej...