Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

Umowy handlowe są jednym z kluczowych elementów polityki handlowej UE, ponieważ są jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego. W 2021 r. UE była drugim największym na świecie eksporterem towarów i usług (15%), za Chinami (19%), ale przed Stanami Zjednoczonymi (10%). W 2020 r. była też trzecim największym importerem (14%), za USA (16%) i Chinami (15%). 

Czytaj więcej...

8 na 10 kobiet przyznaje, że rozwój zawodowy ma dla nich istotne znaczenie. Prawdopodobnie to właśnie skutki wysokiej motywacji – osób płci żeńskiej w tym zakresie – są jednym z kluczowych powodów, dla którego aż 83% badanych w zakresie roli kobiet na rynku pracy dostrzega ich rosnącą rolę w tym obszarze. Dlaczego przyszłość polskiego biznesu należy do kobiet?

Czytaj więcej...

Ośrodki innowacji to grupa instytucji, która prowadzi działalność w obszarze wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce, w szczególności w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te zajmują się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. W jaki sposób ośrodki innowacji mogą wspierać polskich przedsiębiorców?

Czytaj więcej...

W Polsce jest ogromna grupa ludzi ze szczególnymi potrzebami, do których zaliczają się m.in. kobiety w ciąży, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami. Firmy, które uwzględniają w swojej działalności ich potrzeby i inwestują w zwiększanie dostępności, mogą dzięki temu powiększyć grono swoich odbiorców i zbudować przewagę konkurencyjną. Wśród przedsiębiorstw, które chcą realizować innowacyjne projekty znoszące bariery dla takich osób – zarówno fizyczne, np. w budynkach, jak i cyfrowe, PARP ma do rozdysponowania aż 222 mln zł. 

Czytaj więcej...

1,4 mld złotych – taka kwota zostanie zainwestowana do 2029 r. w rozwój kompetencji pracowniczych. To wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników zapewnią Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), dystrybuowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Aktualnie w ramach FERS ogłoszone są trzy konkursy, skierowane do firm i pracowników zainteresowanych wzmacnianiem kompetencji miękkich: „Usługi rozwojowe 4.0”, „Akademia HR” oraz „GOZ  to się opłaca”.

Czytaj więcej...

Technologie informatyczne są dziedziną rozwijającą się w błyskawicznym tempie. Jednak z uwagi na specyfikę pracy, której rezultaty są niematerialne, pojawia się duży problem z oceną tego, czy dany projekt realizowany w IT można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Czytaj więcej...